شیمای اکتیو :->

برعکس هفته های پیش این هفته کلی اکتیو بودم! از خود راضی همش یا مهمونی بودیم یا مهمون داشتیم! خیال باطل ملت تازه دارن میان خونه جدیدمونو ببینن! جمعه که کل خاندان دعوت بودن! نیشخند فک کن چهل و خرده ای آدم تو ١١۵ متر جا! نیشخند بعد اینکه رفتن انگار چنگیز خان مغول حمله کرده بود! خنده دو روز طول کشید تا خونه به حالت اولش برگشت! نیشخند این جمعه هم احتمالا یه چنتا از عمه عموها رو دعوت کنیم!

دوشنبه هم با مهسا رفتیم دربند!‌ قلب ایشالله اگه کسی برنامه رو بهم نزنه جمعه هم با مهنازاینا میریم! تازگیاا خیلی هوس کوه رفتن میکنم! خیال باطل اگه این یونیه لعنتی نبود برنامه میذاشتم هر جمعه بریم اما خداییش توانایی اینو ندارم ۴ روز پشت سرهم کله سحر پاشم! نگران

٢۴ رو هم از علـی گرفتیم افتادیم به جونش! نیشخند هی به مهسا گفتم الان اگه بگیریم از درس و زندگی میوفتیم گوش نکرد! قهر منم که بی جنبه!! نگران واسه همین چون نمیتونم خودمو کنترل کنم درسو گذاشتم تو اولویت آخر واسه اوغات فراغتم! خنده حالا قبلشم درس نمیخوندمااا .. اما قصدشو داشتم! نیشخند الان دیگه قصدشم ندارم! نیشخند

امروز و فردام باز تهران به خاطر آلودگی تعطیله و بازم ما بدبختا باید بریم یونی! ناراحت به قول دره دودشو که میخوریم از تعطیلیاشم چیزی نصیبمون نمیشه! افسوس

راسی امروز بازم سـامانو دیدم! خنده تو یونی که دیگه همدیگه رو می بینیم نیشمون باز میشه! خنده ولی عجب گیری کردیمااا .. دیگه با خیال راحت نمیشه تو محل پلاس شد! نگراننیشخند

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهسا

دیروز درس خوندی! خوبه دیگه! [خنده]