به درکـــــــــ

خیلی سعی کردم به خودم بقبولونم که نتیجه ی این بازی از قبل معلومه! که اگه ببریم هم فقط یه اتفاق عجیب افتاده! اما سخته ...

اگه این سردرد لعنتی بذاره دارم سعی میکنم فراموش کنم! نمیخوام به این فک کنم که چی شده! استیلی هم بالاخره از رو رفت! اما من میخوام که بی خیال باشم! به درک که کی میاد و کی میره! واقعانم دیگه تحملم تموم شده!‌ خسته شدم از این حرص و جوش خوردنای بی فایده! حس میکنم داره به شعورم توهین میشه .. دارن بازیم میدن! بذا هر غلطی دلشون میخواد بکنن!! هوادار کیلو چند اصلا ...!! دیگه بیشتر از این مگه میخوایم تحقیر بشیم؟! حتی این باختا واسه خودمونم عادی شده! بذا خوش باشن با تیمی که ساختن! مام میریم پی زندگی خودمون ...

/ 5 نظر / 20 بازدید
محمد

استیلی بیچاره هیشکی دوسش نداره[خنده]

مهسا

اسگول! [خنده]

امیر

به درکــــــ هه هه هه هه هه هه هه

امیر

به درکـــــ هه هه هه هه هه هه هه هه هه

فضولی ممنوع

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون من