جــــــــــواد ... :X

باورم نمیشه!!!!! تعجب جواد کاظمیان پرسپولیسی شد!!!!!!!!!! تعجب بغل قلب

چن ساله .. فصل نقل و انتقالات که میشد .. یکی از بزرگترین آرزوهام برگشتن جواد بود! خیال باطل همیشه آدم از کسایی که بیشتر انتظار داره زودتر ناراحت میشه! واسه همین وقتی رفت سپاهان خیلی ناامید شدم ازش! خنثی اما امسال دیدم که تا لحظه ی آخر منتظر پرسپولیس موند و همین امروز شنیدم که بالاخره رفت فولاد!! اما الان که فهمیدم با پرسپولیس ثبت کرده دارم از خوشحـــــــــالی میمیــــــــــرم بغل هیچی به اندازه ی گل دقیقه 90 تو اوج ناامیدی لذتبخش نیس! جواد هم گل دقیقه نودمون بود! قلب این دومین اتفاق خوب پرسپولیس امسال بین این همه اتفاق بده! خیال باطل

به تیم امسال یه حس عجیبی دارم! از تک تک اون مجموعه منتفـــــــــرم!! ولی باید منتظر موفقیت همین مجموعه باشم! خیال باطل افسوس ( حساب علی کریمی و جواد از این مجموعه جداس ) ... این حس تناقض خیلی اذیتم میکرد .. اما امروز زیر بارون داشتم به این فک میکردم که  شاید من به اون آدما حس خوبی ندارم .. اما مهم موفقیت پرسپولیسمه و شاید همین آدما بتونن بعد از چن سال پرسپولیس رو قهرمان کنن! خیال باطل

الان هم با برگشتن جواد خیلی مشتاق تر شدم که لیگ شروع بشه!! خیال باطل و بیشتر از همه هم دلم واسه نود و عادل عزیـــزم تنگ شده! قلب

عاشق این آهنگ شدم! قلب کاش یکی قدر میدونس! عینک

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهسا

فقط عادلشو گل گفتی.. [رویا]