خاک تو سر بی غیرتشون ...

میدونستم نباید از این بازی خیلی انتظار داشته باشم! اما خب دربیه و کری خوندنا و کل کلاش! انقد واسه استقلالیا کری خوندم که خودمم باورم شده بود بهترین تیم لیگیم و تو این بازی 6 تا بهشون میزنیم!! خنثی

بین بازی با هر گلی که خوردیم اس ام اسا و میسای بچه ها بود که رو اعصاب من رژه میرفت و سر گل دوم واقعا هیچ حرفی نداشتم بهشون بزنم! خنثی انقـــــد بد بودیم و گند زدیم که واسه اولین بار هیــچ توجیهی واسه باختمون نداشتم! خنثی با این حال نمیشد نت نیام و جواب ندم چون فک میکردن کم اووردن! تا دو ساعت بعد بازی بدجور اعصابم خرد بود و پاچه همه رو میگرفتم!! عینک حتی اون بنده خداهایی که کاری به فوتبال نداشتن!! نگران اما خب بعدش که یه کم کل کل کردیم و جوابشونو دادم آروم تر شدم! مژه

حالم داره بهم میخوره از این فوتبال کثیف!! نمیدونم منتظرن چی بشه که به داد پرسپولیس برسن!! جدولو که نیگا میکنم دلم میخواد بمیرم!! گریه 7 بازی 6 امتیاز!!! آخ حتی با همه ی اون بدبینی ای که اول فصل نسبت به وضعیت پرسولیس داشتیم باورمون نمیشد به این روز بیوفتیم!!! قهر دیگه دارم دیوونه میشم!!

دیروز با مهسا و مهناز رفتیم درکه! میخواستیم اینبار دیگه تا پلنگچال بریم! کلی هم را رفتیم رسیدیم تله سیاه .. اما بازم خیلی مونده بود و هم کلی خسته بودیم هم میخواستیم زودتر برگردیم که به فوتبال برسیم! ولی تا همونجاشم که رفتیم موقع برگشت کلی به خودمون فش دادیم! نیشخند

راســـــــــی! به کمک محمد پروژه م تموم شـــــــد!!! هورا از خود راضی خدا خیرش بده مادر!! خنده نیشخند

/ 1 نظر / 26 بازدید
مهسا

الهی آجی سوراخ شده! [خنده]