یونی ...

خیلی خسته ام! نگران یعنی امروز صب که بیدار شدم حاضر بودم بمیرم واسه همیشه بخوابم اما پا نشم برم یونی! نیشخند رفتم تو سرویس به بچه ها سلام کردم گرفتم خوابیدم! بعدش دیگه سوژه راننده سرویسمون شدم تا خود قزوین گیر داده بود میگفت ٣ دیقه نشد اومد گرفت خوابید! خنده

اینجور موقع ها بیشتر مطمئن میشم که واسه ارشد نخونم! نیشخند البته از اولشم مطمئن بودمااا .. اما خوب خیلیا بهم میگن بخون! چن هفته پیش که داشتیم از کـردان برمیگشتیم زن دایی نعیـمه کلی باهام صحبت کرد یه جورایی مخمو زد!‌ نیشخند اما حالا هر روز صب که از خواب بیدار میشم میگم من غلط بکنم ارشد بخونم! خنده مخصوصا اینکه امروز سر ریاضی مهندسی دره گفت تو ارشد ریاضی مهندسی پیشرفته دارین خیلی سخت تر از اینه! تعجب من از این هیچی نمیفهمم فک کن دیگه سخت تر باشه چی میشه!‌ خنده

چقد این ترم تایمای کلاسامون بده! ۴ روز خیــلی زیاده! نگران تا میای یه روز حال کنی فرداش باید بری یونی! افسوس تازه این دو روز آخر هفته ام که باید پشت سر هم برم خیلی خسته میشم! نگران این ترم درسامونم خیلی سخته! ناراحت کاش زودتر بگذره این ترمم! خیال باطل

دیشب عقد کنون مهدیه بود خیلی خوش گذشت! قلب خیـــلی خوشحالم واسش! قلب ایشالله همیشه ی همیشه همینجوری خوشبخت بمونه! خیال باطلقلب

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهسا

خنگی از بس!‌ [نیشخند] تازه تنبلم هستی [خنده]

مهناز

اصلا به خودت فشار نیار بخوای بخونی هم قبول نمیشی[خنده] علاوه بر اونایی که مهسا گفت خیلی هم خری[نیشخند]