این چن روز ...

خیلی وقته آپ نکردم! انقد این روزا همه چی روتین و تکراری بود که حرفی واسه گفتن نداشتم! خنثی این چهار روزی که میرم دانشگاه انقد خسته میشم که اون دو سه روز تعطیلی بینشو اصلا نمیفهمم چطور میگذره! فقط منتظرم این ترم تموم شه! واقعا خسته شدم! افسوس

بگذریم ... نیشخند امروز بالاخره کفش خریــــدم هورا عصرم با مهسا رفتیم سینما! خیال باطل بعد از ظهر سگی سگی! نیشخند خیلی خیلی فیلم مزخرفی بود! خنده همش وسط فیلم داشتم دعا میکردم زودتر تموم شه بریم! بعدشم رفتیم مفید اسنک زدیم تو رگ! از خود راضی امروز روزه هم بودیم تازه! تو سینما افطار کردیم! نیشخند فردام میخوام بگیرم! خیال باطل روزا کوتاهه زود اذان میگن! امروز فقط سر ظهر یه کم گشنم شد!

فردام تهران به خاطر آلودگی هوا تعطیله اما مای بدبخت باید بریم یونی! نگران به قول سیـما میخواستیم درس بخونیم تهران قبول شیم! نیشخند البته فقط یه کلاس داریم زود برمیگردم خونه واسه همین زیادم دلم نمیسوزه! نیشخند پنجشنبه هم که تعطیله! باید این دو روز تعطیلی برنامه بذاریم بریم کوهی جایی!‌ خیال باطل

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهسا رضایی

با اون فیلم مضخرفی که گفتی بریم! [شیطان][نیشخند] اصلا نظراتم مث خودت داغونه [خنده] با اون کفش بیریختش ![زبان] با اون تخفیف خواستنش! [قهقهه]