بارون ... :X

قدر اولین بارونای سالو وقتی میفهمی که یه تابستون داغ داغو گذرونده باشی و حسرت یه هوای ابری و بارونی مونده باشه به دلت! خیال باطل اونوقته که نمیتونی از خیر اون هوا بگذری! قلب

این دو روزم از همون روزا بود! دیروز صبح که از سرویس پیاده شدم یهو اون هوا مستم کرد! قلب گیر دادم بمونیم تو حیاط که سپـی اینا گفتن سرده و رفتیم سر کلاس! اما کلاس که تموم شد دیدم داره بارون میاد! بغل با اینکه لباسم خیلی گرم نبود و هوا هم فوق العاده سرد بود اما وایسادم زیر بارون! قلب البته هر ۵ دیقه یه بار سپـیده غر میزد که بیا سرما میخوری و اینا و بالاخره مجبور شدم برم بالا! ولی داشتم میلرزیدماااا .. اونقد که حتی نمیتونستم با گوشیم شماره بگیرم! اما چسبیـــد! قلبنیشخند

امروزم صب با صدای بارون بیدار شدم اما حیف که کله سحر بود و خوابم میومد و دوباره خوبیدم! خمیازه بعد که بیدار شدم دیدم هوا هنوز ابریه! قلب عصر دلم میخواست برم تو این هوا قدم بزنم واسه همین منتظر شدم تا بارون بیاد بعد برم! خیال باطل تا ۴ ، ۴:٣٠ وایسادم دیدم مث اینکه قرار نیس بارون بیاد، حاضر شدم رفتم بیرون دیدم نم نم داره بارون میاد! بغل البته خیلی زود همونشم بند اومد! اما به جاش هوا عالــــــــی بود! قلب جون میداد واسه کوه رفتن! خیال باطل اما خب هم کوه بهمون دور بود و هم اینکه تنهایی حال نمیداد واسه همین رفتم پارک ستارخان! بعدشم زنگ زدم به مامان باهاش هماهنگ کردم که بریم شهــروند! قلب با مهسام سر تهران ویلا قرار گذاشتم و بعدش منتظر مامان وایسادیم تا بیاد! بالاخره هم من به آرزوم رسیدم و بارون اومد و تا شهروند زیر بارون پیاده رفتیم و کلی هم خرید کردیم و من باز کلی ذوق کردم! بغلقلب

راسی تو تهران ویلا قناهـی رو دیدم! نیشخند اونم منو دید واسم بوق زد! کــاج و قتاهـی و پـور اسماعیـلی و پارک ستارخان منو یاد اون روزای آخر استرس آور امتحان رانندگی تو اون شرایط اثباب کشی و ورد آورد و صب زود بیدار شدن و همه ی بدبختیایی که واسش کشیدم میندازه! نگران اما خدارو شکر که بالاخره تموم شد! هرچند هنوز بعد ١ ماه و ۵ روز گواهینامم نیومده اما مهم اینه که اون روزا دیگه تکرار نمیشه! خیال باطل

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهسا رضایی

فک کن بگن قبولیت ثبت نشده باز باید امتحان بدی! [قهقهه]

رو هــان

ممنونم که اومدی شیما جون . مواظب باش سرما نخوری !

مهناز

شیمایی من کم کم دارم به توانایی تو به نویسندگی پی میبرم[نیشخند] جون تو باید کشف میشدی که من کشفت کردم[خنده]